Abisko Östras bangårdsförlängning

I måndags (23 augusti, 2010) var vi på informationsmöte om Abisko Östras bangårdsförlängning. Trafikverket har inlett förberedande markarbeten på bangården i byn och de ville därmed informera om var ombyggnationerna kommer att ske, hur det kan påverka närmiljön och när de olika delarna i projekten kommer att genomföras.

Bangården måste förlängas för att kunna ta hand om den kapacitet av transporter som förväntas framöver, ex längre malmtåg, ARE-tåg och NEW-tåg. Ombyggnationen gör så att de längre tågen kan mötas i Abisko.

Dessutom bygger de en mellanplattform för persontrafiken. Mellanplattformen kommer att göra det möjligt för två persontåg att mötas samtidigt. De nuvarande plankorsningarna tas bort och ersätts av en vägport för bil, gång och cykel med mera.

Läs vidare på länken nedan för utförligare information:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/21738/Abisko_Infoblad_jvg_utst.pdf

Det var ett mycket givande möte och det ska bli väldigt spännande att se hur det ser ut när det blir klart med ombyggnationen.

Kommentarer