Identitetsprojekt Abisko nationalpark

Många av er som har varit i Abisko de senaste åren har sett att det har hänt lite nya saker i nationalparken. Bland annat har det tillkommit nya skyltar, belysning och en guldstjärna. Detta är planerade förändringar enligt en projektplan om nationalparkens identitet som Länsstyrelsen har tagit fram. Projektledare för detta är Anna Berhan på Länsstyrelsen i Norrbotten

I och med att turismen har ökat, särskilt under vintertid, så har det ställt högre krav på hur nationalparken och omgivningen runt den ser ut och fungerar. Besökare har länge haft svårt att hitta i och runt området, stigar runt jokken har varit slitna och besökare har gärna gått på E10:an mellan Abisko Turist och Abisko Östra trots att det funnits en stig att gå på.

I detta projekt har syftet varit att göra nationalparken mer tilltalande, mer tillgänglig, och att se till att den har en egen "arkitektonisk profil av hög kvalitet" som också ska hänga ihop med de övriga  svenska nationalparkernas profiler. Projektet har pågått sedan januari 2014 och ska vara klart i juni 2016. 

Övriga externa parter som varit inblandade i projektet: STF, Kiruna Kommun, Trafikverket, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten

Här nedan följer några av Abiskoonlines bilder över förändringarna och för er som vill läsa mer om identitetsprojektet kan ladda ner den här på Länsstyrelsens hemsida: 


Foto: Abiskoonline 
Källa: Projektplan för entré- och identitetsprojekt i Abisko nationalpark.

Kommentarer